Day: February 21, 2017

POE BAHASA INDUNG INTERNASIONAL

February 21, 2017

  Kailhaman nu Urang Bangla di Pakistan WétanTanggal 21 PéEbruari dipiéling poé basa indung internasional (mother tongea). Ditetepkeun ku UNESCO, badan dunia widang atikan jeung kabudayaan, dumasar kana usulan urang Bengali nu tadina ngahiji jeung Pakistan. Urang Bengali boga nagara sorangan, anu pangjurungna di antarana alatan mibanda basa étnik nu masih kénéh hirup.   BUDAYA, […]

Read More