Author: Kang Priatna

Kang Priatna adalah Penulis yang banyak menulis dengan bahasa Sunda.

PRABU WASTUKANCANA : RAJA SUNDA NU HÉMAN KA ALAM

March 17, 2017

NGARAN Wastukancana paling henteu kapanggih dina tilu prasasti; Prasasti Astana Gedé Kawali (Ciamis), Prasasti Batutulis (Bogor), jeung Prasasti Kabantenan. Dina prasasti nu aya di Astana Gedé Kawali disebut Prabu Raja Wastu, ari dina Prasasti Batutulis jeung dina Prasasti Kebantenan ditulis leuwih lengkep: Rahyang Niskala Wastukancana. Salian dina tilu prasasti nu minangka sumber sejarah primér, ngeunaan […]

Read More

LITERASI, LAIN UKUR MACA JEUNG NULIS

March 3, 2017

Harti literasi lega pisan ambahanana, lain ngan ukur maca jeung nulis. Literasi ngawengku kamampuhan hirup kumbuh di sapopoé di masarakat.   TAUN 2003, di Praha, puseur pamaréntahan Républik Céko, badan dunia dina widang atikan jeung budaya, Unesco, ngadéklarasikeun ngeunaan literasi. Ieu déklarasi dipiwanoh ku sebutan Déklarasi Praha. Eusina  ngawengku naon waé literasi téh. Déklarasi Praha […]

Read More

POE BAHASA INDUNG INTERNASIONAL

February 21, 2017

  Kailhaman nu Urang Bangla di Pakistan WétanTanggal 21 PéEbruari dipiéling poé basa indung internasional (mother tongea). Ditetepkeun ku UNESCO, badan dunia widang atikan jeung kabudayaan, dumasar kana usulan urang Bengali nu tadina ngahiji jeung Pakistan. Urang Bengali boga nagara sorangan, anu pangjurungna di antarana alatan mibanda basa étnik nu masih kénéh hirup.   BUDAYA, […]

Read More

TERMOMETER TINA BOTOL

February 17, 2017

Nu disebut thermometer téh, asal tina kosa kecap basa Latin: thermo anu hartina, “bahan,” jeung “meter,” nu hartina, “ngukur”. Anu munggaran nyiptakeun thermometer téh élmuwan bangsa Italia: Galileo Galilei, taun 1592. Ngan baé thermometer munggaran buatan Galileo téh, masih kénéh acan sampurna, utamana lebah nangtukeun skala-na. Kakara dina taun 1700-han, élmuwan asal Walanda, Daniel Gabrielle […]

Read More

Parigel: KOLÉCÉR TANPA TANAGA ANGIN

February 9, 2017

        Nu munggaran timu kana téknologi kolécér angin téh, lain bangsa Walanda, tapi élmuwan muslim. Dina abad ka-9, di puseur dayeuh Daulah Khilafah, ayeuna Provinsi Sistan, Iran, élmuwan muslim, kincir diciptakeun keur ngompa cai di wewengkon nu tigerat ku cai. Digerakeunana ku tanaga angin nu di Sunda mah disebut kolécér téa. Harita […]

Read More