Author: Neneng Meliyani

Guru di SDN 3 Nagrak Sukabumi

URANG SUNDA NU NYUNDA

December 20, 2017

Harti kecap sunda saenyana kacida luhungna: cahya, caang, bengras, bodas, putih, atawa beresih. Ma’na kecap sunda lain ukur dilisankeun, lain seungit samet biwir wungkul, tapi kudu dilenyepan, diteuleuman, sarta ditémbongkeun dina tékad, ucap, jeung lampah. Urang Sunda nu nyunda tangtu miboga pikiran nu dicaangan ku élmu jeung haté nu beresih tepi ka laku lampahna taya […]

Read More