LEUIT SUNDA

Ini adalah kolom berbahasa sunda. Bisa berupa puisi, cerpen, perigel, atau apapun yang ditulis dengan bahasa sunda.

UNAK-ANIK NYADAP TANGKAL KAWUNG

March 31, 2017

… Gundal gandul, cai ngalintung di manggung ngumpulkeun cai ti sagara kulon, ti sagara wétan, ti sagara kalér, ti sagara kidul kumpul ka dieu ngalintung di manggung….” Eta téh parancah nu digalantangkeun ku tukang sadap waktu keur miara gagang kembang caruluk (di Priangan mah disebut leungeun kawung). Gagang kembang carulukna diayun-ayunkeun (digandul-gandul) ka katuhu jeung […]

Read More

PRABU WASTUKANCANA : RAJA SUNDA NU HÉMAN KA ALAM

March 17, 2017

NGARAN Wastukancana paling henteu kapanggih dina tilu prasasti; Prasasti Astana Gedé Kawali (Ciamis), Prasasti Batutulis (Bogor), jeung Prasasti Kabantenan. Dina prasasti nu aya di Astana Gedé Kawali disebut Prabu Raja Wastu, ari dina Prasasti Batutulis jeung dina Prasasti Kebantenan ditulis leuwih lengkep: Rahyang Niskala Wastukancana. Salian dina tilu prasasti nu minangka sumber sejarah primér, ngeunaan […]

Read More

LITERASI, LAIN UKUR MACA JEUNG NULIS

March 3, 2017

Harti literasi lega pisan ambahanana, lain ngan ukur maca jeung nulis. Literasi ngawengku kamampuhan hirup kumbuh di sapopoé di masarakat.   TAUN 2003, di Praha, puseur pamaréntahan Républik Céko, badan dunia dina widang atikan jeung budaya, Unesco, ngadéklarasikeun ngeunaan literasi. Ieu déklarasi dipiwanoh ku sebutan Déklarasi Praha. Eusina  ngawengku naon waé literasi téh. Déklarasi Praha […]

Read More

TBM, TAREKAH NGAHUDANGKEUN MINAT BACA MASYARAKAT

February 24, 2017

Salah sahiji tarékah pikeun ngungkulan buta aksara (latén), ti mimiti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, parapraktisi tepi ka parapanitén widang atikan unggal tanggal 8 Séptémbér miéling Hari Aksara Internasional. Taun 2016 kamari Hari Aksara Internasional tingkat nasional, kagiatanana kawilang rohaka, méakeun waragad kawilang gedé. Lumangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di tempat lumangsungna acara. sajaba ti […]

Read More

POE BAHASA INDUNG INTERNASIONAL

February 21, 2017

  Kailhaman nu Urang Bangla di Pakistan WétanTanggal 21 PéEbruari dipiéling poé basa indung internasional (mother tongea). Ditetepkeun ku UNESCO, badan dunia widang atikan jeung kabudayaan, dumasar kana usulan urang Bengali nu tadina ngahiji jeung Pakistan. Urang Bengali boga nagara sorangan, anu pangjurungna di antarana alatan mibanda basa étnik nu masih kénéh hirup.   BUDAYA, […]

Read More